Projekty EU

check the dates
Buy a Voucher

Przedsiębiorstwo Grażyna Tomczak realizuje projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa „RUSAŁKA” w ramach Poddziałania 1.3.4 RPO WM

Pobierz PDF

2. Pakietowanie oferty kompleksu usługowo-hotelowego w Warchałach w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WM
Pobierz PDF

     3. Pakietowanie usług turystycznych – Hotel Natura Mazur – Bartbo w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WM

     Pobierz PDF

     4. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur poprzez przywracanie tradycji piekarniczo-cukierniczych
        w kompleksie usługowo-hotelowym w Warchałach
w ramach Poddziałania 1.5.2 RPO WM
     Pobierz PDF

 

 

 

 

 

 

Virtual walk
Hotel Conference halls
Newsletter

Subscribe for our Newsletter and receive information about the events at our hotel.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close